Certificate of Surgery , KOREA

ทีมแพทย์จบศัลยกรรมจากประเทศเกาหลีโดยตรง​

Certificate of Surgery , KOREA

ทีมแพทย์จบศัลยกรรมจากประเทศเกาหลีโดยตรง​

DR. Noon Korea Certificate

Certificate of Surgery from KOREA

ทีมแพทย์จบศัลยกรรมจากประเทศเกาหลีโดยตรง​

ศัลยกรรมเสริมจมูก (Nose Surgery)

เสริมจมูก ราคาเริ่มต้น 9,999.-

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

การเสริมจมูก นับว่าเป็นการศัลยกรรมที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ของคนเอเชีย และโดยเฉพาะคนไทยเองที่ นิยมทําจมูกกันอย่างมาก ซึ่งจมูกของคนเรามีลักษณะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับพันธุกรรม และเชื้อชาติ ชาวยุโรปมักจะจมูกโด่ง ส่วนชาวเอเชียจมูกจะไม่โด่งมากนัก ซึ่งจมูกถือเป็นอวัยวะ บนใบหน้าที่ค่อนข้างโดดเด่นเนื่องจากช่วยสร้างความมั่นใจและบุคลิกภาพให้ดูดี โครงหน้าดูมี มิติมากขึ้น และสร้างชื่อเสียงให้กับทีมแพทย์ของเราเสมอมา การผ่าตัด สามารถทําได้โดย เทคนิคที่ไม่เจ็บปวด บวมน้อย และปลอดภัย หลายคนจึงอยากเสริมจมูกเพื่อให้ใบหน้าดูมีมิติ ขึ้นเพิ่มมากขึ้น

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ศัลยกรรมจมูกที่ อทิตาคลินิก

การเสริมจมูกด้วยซิลิโคน

1. เสริมจมูกด้วยซิลิโคน การเสริมจมูกด้วยการผ่าตัดแบบธรรมดา โดยแพทย์จะใช้วัสดุสังเคราะห์ในการเสริมจมูกคือ ซิลิโคน ซึ่งจะผ่าตัดสอดเข้าไปตามรอยแผลผ่าตัดเล็กๆ ภายในช่องจมูก เป็นเทคนิคที่ทําได้ง่าย และสะดวกใช้เวลาผ่าตัดไม่นานเหมาะกับกรณีที่คนไข้มีรูปทรงจมูกของเดิมที่ดีอยู่แล้วระดับหนึ่ง เช่น ฐานจมูกไม่ใหญ่จนเกินไป สันจมูกไม่แบบเรียบมากเกินไป รูปทรงจมูกไม่เบี้ยวและยาวหรือ สั้นเกินไป เพราะหากจมูกมีความยาวที่เหมาะสมก็สามารถเสริมได้ด้วยซิลิโคน แต่มีข้อจํากัดคือ ไม่เหมาะกับผู้ที่มีจมูกสั้น

2. เสริมจมูกด้วยซิลิโคนและกระดูกอ่อนหลังใบหู การเสริมจมูกด้วยการใช้กระดูกอ่อนหลังใบหู คืออีกหนึ่งเทคนิคที่ทางการแพทย์ เลือกใช้ใน การทําจมูก ในกรณีที่คนไข้ที่มีหนังปลายจมูกที่บางมาก เพราะหากใช้ซิลิโคนอย่างเดียวเพื่อ เพิ่มปลายจมูก จะเสี่ยงต่อการทะลุได้ จึงต้องใช้กระดูกอ่อนหลังใบหูมาช่วยเสริมรองตําแหน่ง ปลายจมูกเอาไว้ ซึ่งการใช้กระดูกอ่อนหลังใบหูจะมีข้อดี คือไม่เป็นสารแปลกปลอม แต่ก็มีข้อ จํากัดคือ ต้องเป็นผู้ที่โครงสร้างจมูกเดิมที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วเพราะเป็นการผ่าตัดแบบ Close
ปลายจมูกเอาไว้ ซึ่งการใช้กระดูกอ่อนหลังใบหูจะมีข้อดี คือไม่เป็นสารแปลกปลอม แต่ก็มีข้อ จํากัดคือ ต้องเป็นผู้ที่โครงสร้างจมูกเดิมที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วเพราะเป็นการผ่าตัดแบบ Close Rhinopl sty เปิดแผลในรูจมูกเพียงข้างใดข้างหนึ่ง จึงไม่สามารถปรับโครงสร้างอื่นๆ ภายใน จมูกได้มาก หลังจากผ่าตัดแบบเสริมซิลิโคนและกระดูกหลังหูก็จะได้ทรงจมูกที่สวยงามขึ้นผู้ที่ เหมาะกับเทคนิคนี้แพทย์จะเป็นผู้ประเมินก่อนตามปัญหาเดิมและข้อจํากัดของคนไข้ โดยการ ผ่าตัดจะต้องมีแผลสองที่คือรูจมูกด้านใดด้านหนึ่งและบริเวณหลังใบหู แพทย์จะให้วิธีการฉีดยาชาเฉพาะที่เพื่อระงับความเจ็บก่อนผ่าตัด

" ดีไซน์ทรงจมูกสวย ซิลิโคนเหลาเคสต่อเคส "

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ซิลิโคน Silicone ( USA )

ซิลิโคนเสริมจมูกมีรูปทรง ที่แตกต่างกัน ซิลิโคนอเมริกาเป็นซิลิโคนที่มีมาตรฐานพิเศษ มีค่าความบริสุทธิ์ของซิลิโคนสูงมาก (medical grade silicone) มีความนิ่ม เนียนละเอียดมากมีความยืดหยุ่นสูง มีความโด่งสวยเนียน โดย ความนิ่มปานกลางเหมาะสมที่จะเหลาขึ้นรูปได้ง่ายเพื่อให้เหมาะกับแต่ละราย และ ข้อดีอีกอย่าง ของซิลิโคนอเมริกาคือ ระยะยาวหลังเสริมไปนานๆ ไม่ค่อยยุบตัว สามารถอยู่ได้ยาวนาน เปลี่ยนแปลงรูปร่างน้อยโด่งเหมือนตอนแรกๆ หลังผ่านไปหลายปี
 

ซิลิโคน Silicone ( Korea )

ซิลิโคนเกาหลีมีข้อดีคือ นุ่มทําให้เวลาเสริมดูเป็นธรรมชาติ อาจจะไม่โด่งมากนัก แต่อย่างไร ก็ตามบางคนก็โด่งขึ้นกับเนื้อของแต่ละรายด้วย หลังเสริมไปนานๆระยะยาวมีโอกาสยุบตัวได้ และไม่โด่งเท่าตอนแรก การจะเลือกว่าทําซิลิโคนแบบไหน ทรงไหน ได้โด่งแค่ไหนก็ขึ้นกับชนิดของซิลิโคน การเหลาซิลิ โคนและเนื้อเดิมของผู้ที่ต้องการเสริมเป็นสําคัญ หากเนื้อน้อยบางแล้วต้องการโด่งมากในระยะ ยาวมีโอกาสทะลุได้ ดีที่สุดควรจะเลือกที่เหมาะและปลอดภัยกับตัวเราจะดีกว่าค่ะ
 
วิธีการเลือกทรงจมูกที่ดี ให้เลือกทรงที่ตัวเองชอบมาก่อน จากนั้นแพทย์จะพิจารณาว่า สามารถทําได้ใกล้เคียงมากแค่ ไหน เพราะโครงสร้างจมูกของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่แพทย์จะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็น หลัก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา

เสริมจมูก ราคาเริ่มต้น 9,999.-

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ตกแต่งปีกจมูกสวย เทคนิคซ่อนแผล

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ไหมเส้นใส เทคนิคซ่อนแผล

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 
ขั้นตอนการผ่าตัดเสริมจมูก
 
1. พบแพทย์เพื่อปรึกษาถึงรูปทรงจมูก แพทย์จะช่วยออกแบบทรงให้รับกับรูปหน้า และพิจารณา เรื่องความปลอดภัยตามความเหมาะสมของเนื้อจมูกของแต่ละท่าน 
2. แพทย์จะฉีดยาเฉพาะชาที่บริเวณจมูก เพื่อจะได้ไม่เจ็บระหว่างการผ่าตัด 
3. เมื่อวัดจมูกเรียบร้อย แพทย์จะนําแท่งซิลิโคนมาเหลาให้ได้รูปทรงตามที่กําหนดไว้มาใส่ที่สัน จมูก 
4. ผ่าตัดสร้างช่องว่าง ที่สันจมูกใต้เยื่อหุ้มกระดูกจมูก 
5. ใส่แท่งซิลิโคนที่เตรียมไว้และตรวจสอบความเรียบร้อย 
6. เย็บปิดแผลโดยใช้ไหมเย็บปิดแผลอย่างละเอียด 
7. ปิดพลาสเตอร์เพื่อช่วยป้องกันการเอียงของจมูก
8. ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง นอนพัก 15-20 นาที เมื่อฤทธิ์ยาชาลดลงก็ สามารถกลับบ้านได้

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเสริมจมูก

1. งดสูบบุหรี่ ,งดเครื่องดื่มแอลกฮอล์ทุกชนิด อย่างน้อย 1 สัปดาห์

2. งดยาแก้ปวด ลดกล้ามเนื้ออักเสบ ก่อนผ่าตัด เช่น ยากลุ่มแอสไพริน (Aspirin) หรือ ไอบิว โพรเฟน (Ibuprofen) เพื่อลดอาการฟกช้ําจากเลือดคั่งหลังผ่าตัด แต่กรณีที่จําเป็นต้องใช้ แนะนําให้ใช้ยาพาราเซตามอนในการบรรเทาอาการปวดเท่านั้น

3. ควรงดวิตามิน น้ํามันตับปลา อาหารเสริมต่างๆ ทุกชนิด เนื่องจากอาหารเสริมเหล่านี้ อาจส่ง ผลให้เลือดหยุดไหลช้า 

4. งดของแสลงจําพวกของดอง น้ําอัดลม รวมถึงอาหารทะเล 

5. มีโรคประจําตัวหรือไม่ หากเรารู้ตัวว่ามีโรคประจําตัวหรือโรคที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น โรค ความดัน โรคหัวใจ โรคเอดส์ โรคเบาหวาน หรือโรคต่างๆ ควรปรึกษาศัลยแพทย์ให้ดีเสียก่อน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เป็นไปได้หลังการผ่าตัด เช่น แผลติดเชื้อมากกว่าคนปกติ 

6. ห้ามแคะ เกา บีบ และทําให้แผลโดนน้ํา สิ่งสําคัญที่เน้นย้ําในการผ่าตัดศัลยกรรม คือการ เลี่ยงจากการโดนน้ําของแผล จึงแนะนําให้ล้างหน้าด้วยการใช้ผ้าเช็ดบริเวณจมูกให้สะอาด ตลอด 1-2 สัปดาห์แรกหลังทําศัลยกรรม 

7. การห้ามออกกําลังกายไม่ถือสิ่งที่เราแนะนํา แต่จะแนะนําให้งดออกกําลังกายในประเภทที่ เสี่ยงต่อการปะทะอย่างยิ่ง 

8. หลีกเลี่ยงการเจอพื้นที่ที่มีฝุ่นและควันเยอะ สาเหตุหลัก ๆ ที่ทําให้เกิดการแพ้อากาศ รวมถึง อาการไอ จาม และสั่งน้ํามูก ดังนั้นจึงควรเตรียมตัวก่อนและหลังการผ่าตัดไม่ให้เป็นหวัดหรือมี น้ํามูก หากมีอาการควรรีบรับประทานยาแก้แพ้หรือยาลดน้ํามูกทันที 

9. งดกิจกรรมเสริมความงามเกี่ยวกับใบหน้า แม้จะอยากกดสิว, ทําทรีทเม้นท์ เลเซอร์ เพราะ การรบกวนด้วยการใช้มือกด นวด และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ บนใบหน้าหรือใกล้เคียงกับ บริเวณจมูกในขณะที่แผลยังไม่หายดี ก็อาจทําให้เกิดการอักเสบและเป็นอันตรายต่อตัวคุณเอง ได้ ดังนั้นควรอดใจรอเวลาอย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไปแล้วทําการปรึกษาแพทย์ เพื่อให้แน่ใจว่า แผลหายดีเสียก่อนค่อยเสริมสวยกันจะดีกว่า

10. ห้ามกดหรือบิดจมูกโดยเด็ดขาด การบิดจมูกในคนไข้นั้นเป็นการทําให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บและ ทําให้เกิดการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อซึ่งผิดปกติไปจากเดิม ซึ่งในระยะยาวทําให้เกิดจมูกผิดรูป จากการหดรั้งของเนื้อเยื่อได้ 

11. การใช้ยารักษาแผลเป็น สามารถใช้ได้หลังจากแผลแห้งแล้วเท่านั้น โดยสามารถเริ่มใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 10-14 หลังวันผ่าตัด 

12. รับประทานยาตามแพทย์สั่งจนหมด 

13. มาตรวจซ้ำตามนัดของแพทย์ตามกําหนดเวลา 

14. งดสูบบุหรี่, งดเครื่องดื่มแอลกฮอล์ทุกชนิด เป็นระยะเวลา ประมาณ 1-2 เดือน 

15. แนะนําให้ ดื่มน้ำใบบัวบก,น้ำมะพร้าว เพื่อลดอาการฟกช้ำได้เร็วขึ้น

เสริมจมูก ไม่ต้องง้อซิลิโคน

รีวิวร้อยไหมจมูก เพื่อเพิ่มสันจมูกให้ชัดขึ้น และเติมปลายจมูกให้พุ่ง

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

รูปรีวิวร้อยไหมจมูก เพื่อเพิ่มสันจมูกให้ชัดขึ้น และเติมปลายจมูกให้พุ่ง

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

รีวิวร้อยไหมจมูก ก่อนทำและหลังทำ เพื่อเพิ่มสันจมูกให้ชัดขึ้น และเติมปลายจมูกให้พุ่ง

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

การเสริมจมูกด้วยการร้อยไหม

การร้อยไหมจมูกจะขึ้นเป็นสันได้คมกว่า เหมาะกับคนที่มีฐานจมูกเดิมอยู่บ้างแล้วแค่ต้องการเพิ่มความคม หรือในคนที่สันจมูกสวยอยู่แล้วแต่ต้องการยกปลายจมูกขึ้น ด้วยเทคนิคการร้อยไหมจมูกเฉพาะอทิตาคลินิก (Nose lift up) ที่จะใช้ไหมเส้นใหญ่เพื่อเติมเต็ม ทำให้จมูกได้รูป จัดทรงจมูกได้โดยไม่ต้องผ่าตัด การร้อยไหมจมูกมีความปลอดภัย เนื่องจากไม่เสี่ยงต่อการที่สารใด ๆ จะเข้าเส้นเลือด และไหมละลายสำหรับร้อยจมูกรุ่นล่าสุดที่อทิตาคลินิกใช้ ก็อยู่ได้นานมากกว่า 36 เดือน และยังสามารถกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างเนื้อเยื่อจมูกของเราเองขึ้นมาได้ จึงเหมาะกับคนที่มีฐานจมูกเดิมอยู่บ้างแล้วแต่ไม่อยากผ่าตัด

ร้อยไหมเสริมจมูก โด่งสวยปลายเชิด

ร้อยไหมจมูกช่วยให้สันจมูกยกขึ้นและปลายจมูกเชิดขึ้นได้
ไหมที่ใช้สำหรับร้อยไหมจมูก

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

ร้อยไหมแก้ปัญหาทรงจมูก

รีวิวร้อยไหมจมูก ปรับทรงจมูกให้สวยละมุน

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

รีวิวร้อยไหมจมูก แก้ปัญหาฮัมพ์ ทำให้จมูกดูละมุนขึ้นได้

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

การเสริมจมูกด้วยการร้อยไหมเหมาะกับใคร 

ร้อยไหมจมูกจะเหมาะกับคนไข้ที่ต้องการความเป็นธรรมชาติ และไม่ต้องการผ่าตัด ไม่มีเวลาพักฟื้น เหมาะกับคนที่มีฐานจมูกเดิมอยู่บ้างแล้วแค่ต้องการความคมชัดของสันจมูกและร้อยไหมปลายจมูกเทคนิคพิเศษ

ATITA Institue By Doctor.Noon

 

สถาบันปรับรูปหน้า Facial Design โดย อาจารย์หมอนุ่น

อทิตาคลินิก Atita Clinic ดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมงาน ที่มีความรู้ความชํานาญเป็นเลิศ ทําให้ อทิตาคลินิก Atita Clinic ไม่ได้เป็นเพียงคลินิกดูแลผิวพรรณ แต่เป็นสถาบันดูแลความงามครบวงจรที่รวม “ศาสตร์” แห่ง การแพทย์ที่ล้ำสมัย และ “ศิลป์” เพื่อความงามที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว

ที่อทิตาคลินิก เราชำนาญด้านการดีไซน์ ออกแบบ และการปรับรูปหน้าแบบ โดยเราจะเน้นการจัดโครงหน้าให้คนไข้ใหม่ และใส่ใจในทุก ๆ เคส เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดที่สุด ด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 18  ปี อบรมมาแล้วกว่า 14 ประเทศทั่วโลก รวมถึงได้รับรางวัลการันตีมากมาย

ทีมแพทย์ของอทิตาคลินิกมีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบดีไซน์ใบหน้าเป็นอย่างมาก การันตีด้วยรางวัลมากมายจากสถาบันต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ ทางอทิตาคิลิกก็ไม่ได้หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ถึงแม้ว่าแพทย์ของเราจะจบโดยตรงด้านผิวหนังมาจากสถาบันผิวหนังอเมริกา และไปเรียนต่อทางด้านศัลยกรรมที่เกาหลีมาแล้ว แต่ก็ยังเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ จากงานอบรมต่าง ๆ มากกว่า 14 ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้อยไหม ปรับรูปหน้า ฟิลเลอร์ ศัลยกรรม การปรับแต่งรูปหน้า รวมไปถึงเรียนการดูโหงวเฮ้งอีกด้วย 

นอกจากนี้อทิตาคลินิกยังอัพเดทเทรนด์ในการแต่งหน้า ตามเทรนด์บิวตี้บล็อกเกอร์ต่าง ๆ ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ไม่ให้พลาดเทรนด์บิวตี้ของทุก ๆ ปี เพื่อให้คนไข้ของเราสวยและดูดีที่สุด ในแบบที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง จากการดีไซน์ใบหน้าของทีมแพทย์ที่ใส่ใจ สวยเป็นธรรมชาติ สวยตามเทรนด์บิวตี้ ไม่มีตกเทรนด์อย่างแน่นอน ที่สำคัญหลังทำคนไข้ก็ไม่ต้องพักฟื้น เพราะด้วยความชำนาญของทีมแพทย์ที่อทิตาคลินิก ทำให้เกิดการบวมช้ำน้อยมาก รวมถึงไม่เจ็บขณะที่ทำหัตถการ 

อทิตาคลินิก คือ คลินิกอันดับ 1 ด้านการปรับแต่งดีไซน์ใบหน้า และด้วยความสามารถของทีมแพทย์ ทำให้ผลลัพธ์ของการปรับแต่งรูปหน้าออกมาสวยเป็นธรรมชาติตามที่คนไข้ต้องการ พร้อมทั้งการสร้างความประทับใจให้ลูกค้าแบบเคสต่อเคส เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดที่สุด

Training Atita Super LIFT

สวยมั่นใจด้วยทีมแพทย์อทิตาคลินิก

▸ ดูแลโดย อาจารย์แพทย์ด้านร้อยไหม ฟิลเลอร์ Facial Design ปรับแต่งใบหน้า
▸ ทีมแพทย์ผู้ชำนาญ ประสบการณ์มากกว่า 18 ปี
▸ ทีมแพทย์จบด้าน aesthetic จากสถาบันผิวหนัง America มี Certificate รับรอง
▸ ทีมแพทย์ศัลยกรรมจบการศึกษาเทคนิคโดยตรง จากประเทศเกาหลี มี Certificate รับรอง
▸ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทุกตัวมีคุณภาพ มั่นใจใช้ของแท้ ได้รางวัลยอดใช้ผลิตภัณฑ์มากที่สุดระดับประเทศ พร้อม Certificate การันตีจากบริษัทยา ต่อเนื่องทุกปี
▸ ได้รับความไว้วางใจจากดารา นางแบบ เซเลบที่มีชื่อเสียงให้อทิตาคลินิก ช่วยดูแลเรื่องความสวยความงาม

อทิตาคลินิกเรามีทีมแพทย์คอยแนะนำ

 

ให้คำปรึกษาฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

แอดไลน์ปรึกษา คลิกเลยค่ะ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า